Dianoia

Philosophia: Het onderzoeken van de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan de vragen die in het dagelijkse leven, in de cultuur en in de wetenschappen worden gesteld. Het zoeken naar een algemene grondslag voor ware kennis, voor juist en rechtvaardig handelen, de structuur van de werkelijkheid zelf, het wezen van de mens, het leven en de schoonheid. 'Liefde voor de wijsheid', de letterlijke betekenis van het woord filosofie.

korte uitleg over jou

Cursus 1, tekst en uitleg, visuals etc.

Cursus 2 tekst en uitleg, beeldmateriaal